logo-awr-lloyd

AWR LLOYD

AWR Lloyd hoạt động trong lĩnh vực tư vấn
chuyên biệt và độc lập, tập trung vào các ngành
công nghiệp năng lượng, mỏ và kim loại ở khu
vực Châu Á – Thái Bình Dương. Lĩnh vực kinh
doanh chính là Tư vấn Sát nhập doanh nghiệp,
Tư vấn Chiến lược tài chính doanh nghiệp,
Tư vấn Đầu tư,  Tư vấn Thương mại.

logo-sek

SHINSOJAE ENERGY KOREA CO., LTD. (SEK)

Shinsojae Energy Korea Co., Ltd (SEK) là một công
ty hàng đầu trên thế giới hoạt động trong lĩnh vực
công nghiệp năng lượng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

logo-geostock

GEOSTOCK SAS

GEOSTOCK là một Tập đoàn tư vấn thiết kế quốc
tế với trên 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết
kế, xây dựng và vận hành các kho ngầm chứa chất
lỏng, chất khí và nhiên liệu hóa lỏng.

sk-logo-2

SK ENGINEERING & CONSTRUCTION (SK E&C)

SK Engineering & Construction được thành
lập từ năm 1977. SK E&C hoạt động trong
các lĩnh vực như xây dựng công trình dân dụng,
thiết kế cơ sở hạ tầng, nhà máy, thiết bị viễn
thông và nhà máy năng lượng hạt nhân.

logo-royal-haskoning

ROYAL HASKONING

Royal Haskoning là Công ty tư vấn hàng đầu
trong việc phát triển cảng biển, vận tải hàng hải,
các cấu trúc hạ tầng ven biển và tích hợp quy
hoạch, thiết kế và ứng dụng kỹ thuật chuyên ngành

knoc-79121130

KOREA NATIONAL OIL CORPORATION (KNOC)

Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc (KNOC)
góp phần ổn định kinh tế quốc gia, đảm bảo nguồn
cung năng lượng trong trường hợp khủng hoảng
thông qua hoạt động dự trữ chiến lược và đầu tư phát triển.