CUNG CẤP DỊCH VỤ DỰ TRỮ QUỐC GIA

.

cung-cap-dich-vu-du-tru-quoc-gia

Một trong những mục tiêu chính của PVOS là đóng góp vào chương trình dự trữ quốc gia. Với công suất kho lớn nhất từ trước đến nay, PVOS  cam kết cung cấp sức chứa đảm bảo an ninh năng lượng, giảm thiểu tác hại nền kinh tế trong trường hợp nguồn cung dầu thô giảm bất thường và góp phần tăng hiệu quả kinh tế trong trường hợp giá dầu tăng đột biến.

Mặt khác, việc Chính phủ gia tăng sức ép đối với dự trữ dầu chiến lược bằng việc ban hành quyết định mới đẩy nhu cầu sức chứa tăng cao. Ngoại quyết định 1139 ban hành ngày 31/07/2009 về việc phê quyệt quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2025, Chính phủ Việt Nam có thể sẽ theo đuổi chính sách 90 ngày dự trữ theo Báo cáo IEA. Chính vì thế, kho ngầm PVOS ra đời là lời giải đáp hoàn chỉnh cho bài toàn sức chứa trên.